เซ็นเซอร์ MS1100 VOC

SainSmart Compatible MS1100-P111 Air Contaminants Gas ...

Apr 22, 2020· 14. size: 35mm × 21mm × 15mm. Product Features. 1. size: 35mm X21mm X15mm L * W * H. 2. the main chip: op amp. MS2600 probe. 3. the working voltage: DC 5V. Characteristics. 1. with the analog signal and the output signal at the same level; 2. the analog signal output range 0-5V. analog signals can be directly connected to the AD acquisition;

Get Price

Chat With WhatsApp

Dyson …

Aug 02, 2021· นอกจากเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับอนุภาคอย่าง NO2 และ VOCs รวมทั้งตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นที่ติดตั้งอยู่แล้ว ตัวเครื่องยังมี ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ใครว่าขนาดไม่สำคัญ...

ปัจจุบันกล้องดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR , กล้อง Mirrorless หรือแม้แต่ในสมาร์ทโฟน ต่างก็แข่งขันกันในเรื่องของไฟล์ภาพที่ได้ว่าใครสามารถให้ไฟล์ภาพ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Buy CJMCU-1100 MS1100 MS-1100 VOC Formaldehyde Benzene ...

CJMCU-1100 sensor is mainly used to detect formaldehyde, toluene, benzene and other VOC gases, is a semiconductor type sensor products, is widely used in ventilation equipment, ventilation fans, air filters, hoods, hood and other equipment. ... Be the first to review “CJMCU-1100 MS1100 MS-1100 VOC Formaldehyde Benzene Concentration Gas Sensor ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us