เซ็นเซอร์ City Tech NO2 3E 50

Sensoren voor NO2 | Samen meten aan luchtkwaliteit

City Tech Sensoric NO2 3E 50. City Tech levert de Sensoric NO2 3E 50 serie sensoren voor gebruik in parkeergarages en algemene industriële toepassingen. Het opgegeven meetbereik is met 0-50 ppm groot en de resolutie is met 100 ppb beperkt. Volgens de fabrikant is er een gevoeligheid voor luchtvochtigheid en (in combinatie daarmee) ook voor temperatuur. De 3E 50 reageert volgens de ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Gas Sensors | Honeywell

City Tech’s 4-Series gas sensors are the industry standard for portable gas detectors. The range includes sensors which detect oxygen and toxic gases, carbon dioxide and hydrocarbons and fully certified pellistors for combustible gas detection. 4 Series. City Technology’s 5 Series range of premium gas sensors has been designed to ensure optimal performance within the harsh environments of ...

Get Price

Chat With WhatsApp

NO2 3E 50 - 7CTL 0-50ppm | Shawcity LTD

NO2 3E 50 - 4CTL > 2 yrs in air: 0-50ppm: 3 electrode sensor: Sensoric: MINI: NO2 3E 50 - MINI > 2 yrs in air: 0-50ppm: 3 electrode sensor: Shawcity offer technical support on all products. For more information call 01367 899553. Register for a Shawcity account. Manage your quotations and track order progress; Store your contact and delivery information for easy check-out ; Use the ‘Add to ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Citytech NO2 3E50 - VAQUUMS

Citytech NO2 3E50 The Citytech NO2 3E50 is an electrochemical nitrogen dioxide sensor. According to the manufacturer it can measure concentrations between 0 and 50 ppm. It is mostly used for industrial applications. SENSOR FACT SHEET Various Assessments of Air QUality Measurement methods and their policy Support Pollutants Price VQ tested Yes Literature review Literature Spinelle, et al. (2015 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

TechData NO2 3E 50 rev201111

Sensoric NO2 3E 50 Sensoric deems the data contained herein as factual, and the opinions expressed are those of qualified experts based on the results of tests conducted. The above data can not be used as a warranty provision or representation for which Sensoric assumes legal responsibility. The data are offered solely for consideration, investigation and verification. Any use of this ...

Get Price

Chat With WhatsApp

City Technology Cl2 3E 50 - 7CTL 0-50ppm (Item Code: 0441 ...

Purchase City Technology Cl2 3E 50 - 7CTL 0-50ppm (Item Code: 0441-032-30079) order no 470790 with delivery at any address in United Kingdom. We provide the best delivery conditions! City Technology United States Quincy. select. Brand; Vendor code; Product +44 (0) 20 8089 6845. Eng. AR; Eng; Deu; Fra; Eng; Eng; RUS; Ita; Por; Por; Esp; Brands catalogue. Top brands ; Popular brands; …

Get Price

Chat With WhatsApp

Cl2 3E 50 - 7CTL 0-50ppm - City Technology ...

Um Ihnen für City Technology MarkeCl2 3E 50 - 7CTL 0-50ppm Produkt den besten Verkauf Preis und Lieferzeitanbieten zu können, kontaktieren Sie uns bitte. Da wir auf demDeutschland Markt einen breiten Vertriebnetz. Unsere Firma ist nicht autorisierter Distributor und Hersteller Vertreter der auf der Website gezeigten City Technology Marken.

Get Price

Chat With WhatsApp

Nitrogen Dioxide Sensoric NO2 3E 50

Sensoric NO2 3E 50 Sensoric deems the data contained herein as factual, and the opinions expressed are those of qualified experts based on the results of tests conducted. The above data can not be used as a warranty provision or representation for which Sensoric assumes legal responsibility. The data are offered solely for consideration, investigation and verification. Any use of this ...

Get Price

Chat With WhatsApp

NO2 3E 50 Gas Sensor Module

NO2 3E 50 Gas Sensor Module Nitrogen Dioxide (NO 2) Gas Sensor Module with 4-20 mA Transmitter Part Number: 75-224103230659 Poisoning These sensors are designed for operation in a wide range of environments and harsh conditions. However, it is important that exposure to high concentrations of solvent vapours is avoided, both during storage, fitting into instruments, and operation. When using ...

Get Price

Chat With WhatsApp

TechData NO2 3E 50 rev0906 -

SensoriC NO2 3E 50. 6 SensoriC deems the data contained herein as factual, and the opinions expressed are those of qualified experts based on the results of tests conducted. The above data can not be used as a warranty provision or representation for which SensoriC assumes legal responsibility. The data are offered solely for consideration, investigation and verification. Any use of this ...

Get Price

Chat With WhatsApp

TechData NO2 3E 50 rev201111 - Honeywell

Sensoric NO2 3E 50 Sensoric deems the data contained herein as factual, and the opinions expressed are those of qualified experts based on the results of tests conducted. The above data can not be used as a warranty provision or representation for which Sensoric assumes legal responsibility. The data are offered solely for consideration, investigation and verification. Any use of this ...

Get Price

Chat With WhatsApp

TechData NO2 3E 50 rev0906

SensoriC NO2 3E 50 PART NUMBER INFORMATION MINI 2241-032-30009 SENSORIC CLASSIC 2241-032-30069 CTL 4 series adaptation 2241-032-30049 CTL 7 series adaptation 2241-032-30079 FEATURES Amperometric 3 electrode sensor cell Good zero stability Fast response High resolution TYPICAL APPLICATIONS TLV monitoring, parking garages

Get Price

Chat With WhatsApp

RbxBand: Get FREE Robux Online

It’s pretty simple and straightforward, really. Here at RbxBand, the most trusted and reliable source of free Robux online, you’re able to quickly and effortlessly load up on robux just by playing a couple of games, completing some fun quizzes, and checking out fun, new applications.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us