เซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์สีเหลือง

สีน้ำเงิน 7mm 07D471K เครื่องป้องกันไฟกระชาก Varistor ...

คุณภาพสูง สีน้ำเงิน 7mm 07D471K เครื่องป้องกันไฟกระชาก Varistor 300VAC สำหรับสายกราวด์ โรงงาน จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน สีน้ำเงิน 7mm 07D471K เครื่องป้องกันไฟ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ - chophaka

หลักการทำงาน HC-SR04 เป็นเซนเซอร์โมดูลสำหรับตรวจจับวัตถุและวัดระยะทางแบบไม่สัมผัส [1-2] โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงเกิน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

สีเหลือง 10mm EPCOS S10K275 ประเภทโลหะออกไซด์ Varistor ...

คุณภาพสูง สีเหลือง 10mm EPCOS S10K275 ประเภทโลหะออกไซด์ Varistor 10D431K 430V แผ่นดิสก์ จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน silicon carbide varistor สินค้า, ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เทอร์มิสเตอร์เซนเซอร์อุณหภูมิ NTC, ตัวต้านทานชนิดเซ็นเซอร์ …

คุณภาพสูง เทอร์มิสเตอร์เซนเซอร์อุณหภูมิ NTC, ตัวต้านทานชนิดเซ็นเซอร์อุณหภูมิชนิด Custom Bead จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน เทอร์มิสเตอร์เซนเซอร์ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC 50k Ohms

คุณภาพสูง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC 50k Ohms จากประเทศจีน, ชั้นนำของจีน เทอร์มิสเตอร์เซนเซอร์อุณหภูมิ ตลาดสินค้า, ด้วยการควบคุม ...

Get Price

Chat With WhatsApp

รหสัขอ้ผดิพลาดเครอื่งปรบัอากาศมติซูบิชิอเีล็คทรคิ …

ตรวจสอบเทอร์มสิเตอรว์ัดอณุหภูมิลมกลับ (th1) วัด ค่า มต้ นท ค่าปกติ4 - 5 kΩ ที่25 - 30 °c a 2 p2 / p9 เทอร์มสิเตอร์(th2 / th5) ตรวจสอบเทอร์มสิเตอร์

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us