เซ็นเซอร์ NDIR CO2 SparkFun

ค้นหา ndir co2อินฟราเรดเซนเซอร์โมดูล ที่น่าทึ่งสำหรับการ ...

เข้าถึงอัลตราโซนิกออปติคอลการเคลื่อนไหว ndir co2อินฟราเรดเซนเซอร์โมดูล ที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการตรวจจับ ndir co2อินฟราเรดเซนเซอร์โมดูล ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensors Products Category on Adafruit Industries

Adafruit SCD-41 - NDIR CO2 Temperature and Humidity Sensor. $ Adafruit SCD-40 - True CO2, Temperature and Humidity Sensor. $ 4x4 Key Deluxe Aluminum Keypad Shell Enclosure. $ Featured Products view all. Adafruit SCD-40 - True CO2, Temperature and Humidity Sensor. $ Digi-Key Innovation Handbook . $ Adafruit Rotary Trinkey - USB NeoPixel Rotary Encoder. $ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ค้นหา ndirแก๊สเซ็นเซอร์ ที่น่าทึ่งสำหรับการรักษาความ ...

เข้าถึงอัลตราโซนิกออปติคอลการเคลื่อนไหว ndirแก๊สเซ็นเซอร์ ที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการตรวจจับ ndirแก๊สเซ็นเซอร์ ขั้นสูงเหล่านี้กันน้ำ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

ค้นหา เซ็นเซอร์co2ndir …

เข้าถึงอัลตราโซนิกออปติคอลการเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์co2ndir ที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการตรวจจับ เซ็นเซอร์co2ndir ขั้นสูงเหล่านี้กันน้ำได้และ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2 and RH/T Sensor - SCD30, SEN-15112 - Antratek Electronics

Der SCD30 von Sensirion ist ein qualitativ hochwertiger, nichtdispersiver CO₂-Infrarot-Sensor( NDIR), der Konzentrationen von 0 - ppm mit einer Genauigkeit von ± (30 ppm + 3 % MV) bei 25 °C, 400 - ppm erfassen kann. Neben der NDIR-Messtechnik zur CO2-Erfassung ist zusätzlich einer der besten Feuchte- und Temperatursensoren seiner Klasse von Sensirion im selben Modul integriert.

Get Price

Chat With WhatsApp

IoT CO2 Ampel Starter Kit von Sparkfun | Sparkfun Qwiic ...

Das IoT CO2 Ampel Starter Kit von Sparkfun ist wie gemacht für Schulen, Workshops und Bastler. Anhand eines praktischem Beispiels können Schüler und Interessierte die Grundlagen des Sparkfun Qwiic Systems sowie der Kombination aus Hard- und Software erlernen. Durch den geringen Umfang an Einzelteilen, ist dies ein perfektes Projekt, um einen Einblick in die Themen Qwiic, Arduino, Physical ...

Get Price

Chat With WhatsApp

SparkFun Air Quality Sensor - SGP40 (Qwiic) | CO2 ...

The SparkFun SGP40 Air Quality Sensor provides a measurement of the quality of the air in your room or house. The SGP40 is based on Sensirion's CMOSens® technology and uses a metal oxide (MOx) sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound (VOC) based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC …

Get Price

Chat With WhatsApp

SparkFun SCD30 Arduino Library - Arduino Reference

SparkFun SCD30 Arduino Library. An Arduinolibrary for the SCD30 CO2 sensor from Sensirion. The SCD30 is a high quality NDIR based CO₂ sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of ± (30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in, as well as commands to set the current altitude.

Get Price

Chat With WhatsApp

GitHub - sparkfun/SparkFun_SCD30_Arduino_Library: An ...

2018-05-22· SparkFun SCD30 CO₂ Sensor Library. SparkX CO₂ Humidity and Temperature Sensor - SCD30 (SPX-14751) The SCD30 from Sensirion is a high quality NDIR based CO₂ sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of ±(30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in, as well as commands to compensate for altitude.

Get Price

Chat With WhatsApp

SparkFun SCD30 CO2 Sensor Library - GitHub

SparkFun SCD30 CO2 Sensor Library. SparkX CO₂ Humidity and Temperature Sensor - SCD30 (SPX-14751) The SCD30 from Sensirion is a high quality NDIR based CO₂ sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of ±(30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in, as well as commands to set the current altitude.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us